GARANTIE & KLACHTEN


AANSPRAKELIJKHEID

  • Aansprakelijkheid van S & G Couture B.V uit hoofde van een ondeugdelijke levering is in alle gevallen beperkt tot het vervangen of herstellen van het artikel of tot het terugbetalen van ten hoogste het aankoopbedrag.
  • S & G Couture B.V is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door derden begane opzet, schuld, nalatigheid of niet juist gebruik.
  • S & G Couture B.V aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele claim inzake gevolgschade in welke vorm dan ook.
  • S & G Couture B.V aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van wassen, drogen, strijken, stomen of andere vormen van behandelingen aan het geleverde product.

GARANTIE

  • S & G Couture B.V garandeert dat de geleverde artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan gesteld kunnen worden en vrij zijn van gebreken.
  • De hierboven genoemde garantie geldt gedurende een periode van 30 dagen na levering.
  • Er kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie als gevolg van normale slijtage, beschadiging, opzet en/of nalatigheid.
  • De factuur bij bestelling dient als garantiebewijs.
  • In geval van een gebrek zal S & G Couture B.V het product kosteloos omruilen of herstellen.
  • Indien een artikel niet meer leverbaar is dan vergoeden wij het aankoopbedrag.

KLACHTEN

S & G Couture B.V neemt uw klacht serieus. Bent u niet tevreden? Neem dan contact op met onze klantenservice via het contactformulier op onze website. Wij nemen uw klacht in behandeling en nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Mocht u ons telefonisch willen spreken dan kunt u ons bellen op +31 858 771 995 wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 tot 17.00 uur.